Festyn Strażacki – Kudowa Zdrój

Straż Pożarna

Straż pożarna nie tylko wspiera poszkodowanych i pomaga w trudnych sytuacjach życiowych, ratuje życie, jak i bierze udział w różnego rodzaju imprezach, festynach i uroczystościach organizowanych w miastach i wsiach. Nie tylko festyn strażacki jest organizowany dla ludzi ale Strażacy zajmują się również działalnością charytatywną, jak i starają się także kultywować dorobek minionych strażackich pokoleń. Tak jak kiedyś straż zajmowała się czymś więcej niż tylko gaszeniem pożarów tak i teraz można liczyć na ich pomoc w każdej sytuacji. Oddajmy hołd tym dzielnym i odważnym ludziom, którzy od lat, niejednokrotnie narażają swoje życie i zdrowie wspierają swoimi umiejętnościami i wielką odwagą.

Pokazy Strażackie

Na festynach i piknikach są organizowane po to by zaprezentować umiejętności strażaków z pokazać sprzęt strażacki z wyposażeniem ratunkowych wozów. Pokazy między innymi  takie jak np:
– alarmowy wyjazd zastępów ratownictwa technicznego do pozorowanego wypadku oraz zaprezentowanie akcji ratowniczej,
– pokaz gaszenia pojazdu przy użyciu piany gaśniczej,
– pokaz wspinania się przy użyciu drabiny hakowej,
– pokaz podawania środka gaśniczego przy użyciu podnośnika hydraulicznego,
– prezentacja sprzętu z uwzględnieniem sprzętu technicznego, gaśniczego oraz chemicznego,
– pokaz udzielania pierwszej pomocy medycznej.
Dodatkowo każdy może zobaczyć jak wygląda wyposażenie strażaka, jego mundur i sprzęt podczas akcji gaśniczej.  Zainteresowani mogą porozmawiać ze strażakami na tematy związane z pełnioną przez nich służbą.

Definicja: Straż pożarna, dawniej straż – zorganizowana formacja zajmująca się prewencją i walką z pożarami oraz pozostałymi zagrożeniami (innymi niż przestępczość) dla zdrowia i życia ludzkiego, dobytku oraz środowiska naturalnego. Do zadań straży pożarnej należy także usuwanie skutków klęsk żywiołowych i katastrof.

Historia Straży Pożarnej

Pierwotnie strażą pożarną (ogniową) nazywano oddział specjalizujący się głównie w walce z pożarami. Wraz z rozwojem tej formacji następowało rozszerzenie jej obowiązków o zmaganie się z innymi klęskami żywiołowymi.
Najstarszym ze znanych oddziałów wyspecjalizowanych w gaszeniu pożarów byli rzymscy Vigiles, zorganizowani w 6 r. n.e. przez cesarza Oktawiana Augusta. Andrzej Frycz Modrzewski pierwszy opracował zasady nowożytnego pożarnictwa. Pierwszą zawodową straż pożarną w Polsce powołał 5 lutego 1752 w Ostrowie Wielkopolskim marszałek koronny Franciszek Bieliński. W 1805 roku istniała w Wolborzu grupa pożarowa.
Patronem straży pożarnej jest św. Florian, a więc w jego dniu 4 maja obchodzony jest w Polsce Dzień strażaka. Od 1999 jest to również Międzynarodowy Dzień Strażaka.

Rodzaje Straży Pożarnych

– Państwowa Straż Pożarna
– Ochotnicza Straż Pożarna
– Wojskowa Straż Pożarna
– Zakładowa Straż Pożarna
– Lotniskowa Straż Pożarna

Do zadań specjalnych wykonywanych przez straż pożarną należy ratownictwo:
– biologiczne (sprowadzające się do neutralizacji czynników zakaźnych oraz ochrony ludności i zwierząt gospodarskich w czasie ataków terrorystycznych z użyciem broni biologicznej
– chemiczne (sprowadzające się do neutralizacji czynników chemicznych oraz ochrony ludności, zwierząt gospodarskich i środowiska przyrodniczego w czasie ataków terrorystycznych z użyciem katastrof chemicznych i niektórych katastrof drogowych.
– medyczne (sprowadzające się do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy przed przybyciem fachowych służb medycznych lub w miejscach, gdzie służby te dotrzeć nie mogą),
– poszukiwawcze (polegające na zlokalizowaniu i wydobyciu ludzi z zawalonych budynków w czasie katastrof budowlanych, trzęsień ziemi, zaginięć na terenach pomorskich np: bagnach, ruchomych piaskach, torfowiskach, mokradłach )
– radiologiczne (sprowadzające się do ochrony ludności, zwierząt gospodarskich i środowiska przyrodniczego przed promieniowaniem jonizującym ),
– techniczne,
– wodne (sprowadzające się do wykonywania wszystkich niezbędnych działań na wodzie, jak i pod jej powierzchnią na obszarze wszystkich wód śródlądowych oraz rewirach jednostek portowych),
– wysokościowe.
Źródło: Wikipedia

Numery Alarmowe
Numer 112 jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej.

Numer 112 służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia.

998 – Straż Pożarna

Kolejność przekazywania informacji o zdarzeniu jest bardzo ważna. Zawsze jako pierwsze powinniśmy podać gdzie zdarzenie ma miejsce. Ma to ogromne znaczenie w momencie, gdyby połączenie z numerem alarmowym zostało przerwana (rozładowana bateria telefonu komórkowego, zgubienie sieci, brak prądu w domu itp.).

Co i w jakiej kolejności powinniśmy w takim razie podać wzywając pomoc?
I. Miejsce zdarzenia
II. Powód wezwania
III. Ilość i stan poszkodowanych
IV. Dane poszkodowanego
V. Dane wzywającego
Na samym końcu, po przekazaniu wszystkich powyższych informacji, podajemy nasze imię i nazwisko, i numer telefonu spod którego dzwonimy.

Nie wolno dzwonić pod numery alarmowe dla zabawy, w tym czasie ktoś naprawdę potrzebujący może próbować wezwać pomocy! Fałszywe wezwania są zgłaszane na Policję, a ludzie je wykonujący pociągani do odpowiedzialności karnej.