Regulamin Park Linowy JUNIOR

Regulamin Park Linowy JUNIOR

Korzystający z Parku Linowego nie mogą swoim zachowaniem narażać siebie lub innych na utratę zdrowia lub życia. Przed wejściem na trasę linową należy zabezpieczyć kieszenie przed wypadnięciem znajdujących się w nich przedmiotów, zabezpieczyć telefony, biżuterię, okulary itp., spiąć włosy. Personel Parku nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie.

* Park Linowy Junior jest przystosowany dla dzieci niższych jak 150cm wzrostu. Lina asekuracyjna jest zamontowana na wysokości 150 cm a więc dziecko musi sięgnąć rączką do tej wysokości.
* Osoby poniżej wymaganego wzrostu, mogą przejść Park Linowy wyłącznie z instruktorem po dodatkowej opłacie za przejście instruktora.

Regulamin Park Linowy JUNIOR

Korzystający z Parku Linowego nie mogą swoim zachowaniem narażać siebie lub innych na utratę zdrowia lub życia. Przed wejściem na trasę linową należy zabezpieczyć kieszenie przed wypadnięciem znajdujących się w nich przedmiotów, zabezpieczyć telefony, biżuterię, okulary itp., spiąć włosy. Personel Parku nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie.
* Park Linowy Junior jest przystosowany dla dzieci niższych jak 150cm wzrostu. Lina asekuracyjna jest zamontowana na wysokości 150 cm a więc dziecko musi sięgnąć rączką do tej wysokości – osoby poniżej wymaganego wzrostu, mogą przejść Park Linowy wyłącznie z instruktorem po dodatkowej opłacie za przejście instruktora.
Zasady bezpieczeństwa Parku Linowego Junior.
1.Wstęp na Park linowy Junior jest możliwy po zakupieniu biletu lub okazaniu karnetu, voucher.
2. Minimalny wiek uczestnika 3 lata i wzrostu od 100cm do 150cm. Park linowy Junior przeznaczony jest dla dzieci posiadających zdolności do radzenia sobie z zagrożeniem i stresem wynikającym z trudności przeszkód. Posiadanie tych indywidualnych cech musi określić opiekun dziecka.
3.Osoba chcąca korzystać z Parku Linowego Junior dostaje od instruktora sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości: – uprząż, lonże asekuracyjną z karabinkami, kask.
4. Instruktor zakłada sprzęt asekuracyjny.
5. Instruktor przeprowadza szkolenie Opiekunowi i Dziecku po czym opiekę nad dzieckiem w czasie przejścia Parku Linowego Junior powierza się Opiekunowi.
6. Po każdym zapięciu karabinka opiekun sprawdza czy karabinek jest zapięty prawidłowo.
7. Po wejściu na pierwszą platformę wpinamy najpierw jeden, potem drugi karabinek do liny asekuracyjnej stalowej oznaczonej kolorem czerwonym. Przystępujemy do pokonywania trasy. Przepinamy karabinki na line asekuracyjną stalową oznaczoną kolorem czerwonym poprowadzoną nad każdym linowym mostem prowadzącym do następnej platformy. Na kolejnej platformie czynność przypinania karabinków powtarzamy.
8. Podczas pokonywania przeszkód należy zachować największą ostrożność i skupienie.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości bezzwłocznie należny się skontaktować z instruktorem.
9. Informacja bardzo ważna! Karabinki muszą być zawsze przypięte do liny stalowej asekuracyjnej zaznaczonej na kolor czerwony.
10. Zejście z Parku Linowego Junior odbywa się zjazdem ze zjeżdżalni kończąc trasę stając na ziemi.
11. Zakazuje się! Skakania z platformy i przeszkód, biegania po przeszkodach, ścigania się, używania elementów Parku Linowego Junior niezgodnie z jego przeznaczeniem.
12. Osoba, które zrezygnują z dalszej kontynuacji trasy nie będą zwracane koszty biletu.
13. Osoby cierpiąc na dolegliwości sercowo-naczyniowe lub inne, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą zagrażać ich zdrowiu lub życiu, nie powinny korzystać z Parku Linowego.
14. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń wydawanych przez personel Parku Linowego. Personel ma prawo wyprosić z terenu Parku Linowego osoby nie przestrzegające postanowień regulaminu lub innych poleceń obsługi.
15. Jako rodzic, opiekun prawny dziecka – uczestnika przejścia Parku Linowego JUNIOR zapoznałem się z regulaminem Parku Linowego JUNIOR, przeszedłem przeszkolenie z zasad bezpieczeństwa na wysokości jak i na ziemi. Uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach Parku Linowego JUNIOR jest na moją odpowiedzialność.
Wiem o zakazie wstępu i opieki nad nieletnim pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających na teren Parku Rozrywki, Parku Linowego i Parku Linowego JUNIOR.
* Oświadczenie podpisuje rodzic bądź opiekun prawny dziecka – uczestnika

Regulamin Park Linowy JUNIOR sporządzony przez parkrozrywki.net.pl i parklinowykudowa.pl