Regulamin Park Rozrywki

1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
a) Psy wprowadzać można tylko na krótkiej smyczy i w kagańcu.
b) Psów agresywnych i należących do ras niebezpiecznych, bezwzględnie wprowadzać nie wolno.
c) Ze względu na higienę nakazuje się właścicielowi (opiekunowi) psa sprzątnięcie odchodów swojego zwierzęcia  z terenu parku.
d) Pozostałych zwierząt domowych wprowadzać nie wolno.
e) Bezwzględnie należy przestrzegać przepisów przeciwpożarowych.
f) W szczególności zabrania się wzniecania ognia.
g) Na terenie parku obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.
h) Ze względów bezpieczeństwa, wszystkie nasze atrakcje i urządzenia są monitorowane kamerami.
i) Na terenie parku należy postępować zgodnie  z zaleceniami pracowników parku.

2. Na terenie parku zabrania się:
a) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych,
b) posiadanie przy sobie broni lub niebezpiecznych przedmiotów (noży, łańcuchów, kastetów),
c) jeżdżenia na deskorolkach oraz na wszelkiego rodzaju wrotkach,
d) niszczenia urządzeń oraz pozostałej przestrzeni parku

2. KORZYSTANIE Z ATRAKCJI I INFRASTRUKTURY W PARKU ROZRYWKI
Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie naszego parku wyłącznie pod opieką rodziców bądź opiekunów prawnych. Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń obsługi zarówno przed jak i w trakcie korzystania z atrakcji. W przypadku celowego ignorowania instrukcji użytkowania sprzętu oraz wskazówek pracowników obsługi, zostaną Państwo wykluczeni z udziału, bez prawa do roszczeń o zwrot uiszczonej opłaty za atrakcje. Korzystanie z atrakcji jest możliwe tylko po zakupieniu atrakcji. Podczas korzystania z atrakcji i pokazów, zabrania się jedzenia i picia. Korzystanie z obiektów przeznaczonych do zabaw jest możliwe, jedynie po zdjęciu obuwia,  w rajstopach bądź skarpetkach.    W przypadku występowania silnego wiatru, słabej widoczności, burzy i innych gwałtownych zjawisk atmosferycznych, mając na względzie bezpieczeństwo gości, zastrzegamy sobie prawo do unieruchomienia wybranych atrakcji lub urządzeń. Zabrania się korzystania z atrakcji niezgodnie z jej przeznaczeniem, a w szczególności wspinania się, podchodzenia zbyt blisko, opierania się o sprzęt. Niedozwolone jest korzystanie z usług parku w stanie nietrzeźwym – po spożyciu alkoholu lub pod wpływem substancji psychoaktywnych. Osoby chorujące na epilepsję korzystają  z usług i urządzeń na własną odpowiedzialność.

3. OBOWIĄZEK NADZORU
Wszystkim rodzicom i opiekunom zwracamy uwagę na staranne wypełnianie swych obowiązków nadzoru, gdyż nie możemy ich z tego obowiązku zwolnić. W ramach tego obowiązku, rodzice oraz opiekunowie odpowiadają za szkody spowodowane przez podopiecznych do 16 roku życia.

4. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
Odpowiadamy wyłącznie za szkody spowodowane błędami i ewidentnymi zaniedbaniami naszych pracowników. W szczególności nie odpowiadamy za wniesione do parku przedmioty. Nie odpowiadamy za przedmioty przekazane pracownikom lub pozostawione w parku z wyłączeniem miejsc przeznaczonych do przechowywania rzeczy (depozyt) dostępnych w kasie parku za dodatkową opłatą.

5. PRZEPISY WEWNĘTRZNE
Park Rozrywki jest uprawniony, do wyproszenia ze swego terenu osób, które nie posiadają zakupionej atrakcji. Kto przeszkadza innym gościom, używa infrastruktury i urządzeń parku wbrew instrukcjom i przepisom oraz nie podporządkowuje się zaleceniom personelu, może zostać wyproszony  z terenu parku.