Rezerwacja grupy

Zarezerwowanie terminu dla grupy zorganizowanej zabezpieczone jest zadatkiem. Wysokość zadatku zależna jest od wielkości grupy.

  1. Ze względów bezpieczeństwa wizyta grupy zorganizowanej w Parku Rozrywki lub Parku Linowym Kudowa wymaga wcześniejszego zarezerwowania terminu.
  2. W zależności od terminu i wielkości grupy Park Rozrywki lub Park Linowy Kudowa zapewnia odpowiednią ilość wymaganego sprzętu asekuracyjnego oraz opiekę osób.
  3. Rezerwacja terminu jest potwierdzana przez pracownika parku z informacją w formie elektronicznej uwzględniającą: nazwę grupy, dokładny termin (data i godzina) przybycia grupy, ilość uczestników, wysokość zadatku, dane osoby do kontaktu, email, numer telefonu.
  4. Kwota zadatku zostaje wliczona w ustaloną należność za usługę.