Regulamin Park Linowy

Regulamin Park Linowy

 • Z tras parku linowego mogą korzystać osoby pełnoletnie, niepełnoletnie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna
 • Wejście na trasy parku linowego następuje na własną odpowiedzialność. Wchodząc na przeszkody parku linowego należy mieć świadomość, iż jak przy amatorskim uprawianiu sportu sportu, istnieje ryzyko doznania urazu. Osoba akceptująca treść regulaminu podejmuje to ryzyko.
 • Trasy przygotowane są dla osób mierzących nie mniej niż 150 cm wzrostu, pozostałe osoby mogą mieć problemy z wpięciem się do asekuracji i z poruszaniem się po przeszkodach. Wyjątkiem są trasy przygotowane specjalnie dla dzieci, na nich asekuracja została dostosowana dla osób o wzroście nie mniejszym niż 110 cm.
 • Korzystanie przez osoby o wzroście ponad 150 cm z trasy dziecięcej jest możliwe, ale należy wiedzieć o wynikających zagrożeniach. Asekuracja na takiej trasie jest na wysokości przystosowanej dla dzieci. Zapewnia zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości, lecz osoby o wzroście ponad 150 cm w momencie odpadnięcia mogą uderzyć się o elementy przeszkody.
 • Na trasach parku z asekuracją własną (z uprzężami) Dzieci w wieku do 8 lat muszą korzystać z parku linowego razem z instruktorem lub inną osobą dorosłą, dzieci w wieku od 8 lat muszą korzystać z parku linowego z ciągłym dozorem wzrokowym.
 • Korzystanie z Parku Linowego dozwolone jest tylko po wcześniejszym zapoznaniu się i zaakceptowaniu regulaminu, przejściu szkolenia z zasad bezpieczeństwa, prawidłowej asekuracji na trasach obowiązujących w Parku Linowym.
 • Dla osób, które spożyły alkohol lub inne środki odurzające obowiązuje całkowity zakaz korzystania z atrakcji w Parku Linowym.
 • Osoby chcące skorzystać z Parku Linowego muszą podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem Parku Linowego, jednocześnie akceptując go, mając na uwadze, że jest to sport o zwiększonym ryzyku.
 • Wejście na przeszkody w Parku Linowym może nastąpić tylko po wyrażeniu zgody instruktora Parku
 • Osoby cierpiące na choroby serca lub inne, układu ruchowego, czy też urazach, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą zagrażać ich zdrowiu lub życiu nie powinny korzystać z Parku Linowego.
 • Personel Parku Linowego nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Parku
 • Korzystający z Parku Linowego nie mogą swoim zachowaniem narażać siebie lub innych na utratę zdrowia lub życia. Przed wejściem na trasę linową należy zabezpieczyć kieszenie przed wypadnięciem znajdujących się w nich przedmiotów, zabezpieczyć telefony, biżuterię, okulary itp., spiąć włosy.
 • Osoby poniżej wymaganego wzrostu, mogą przejść Park Linowy wyłącznie z rodzicem lub instruktorem.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PARKU LINOWEGO

 • Podstawowa zasada bezpiecznego przebywania na urządzeniach parku linowego polega na samodzielnym wpinaniu się do lin asekuracyjnych. Jeśli ktoś z jakichkolwiek powodów nie będzie w stanie wykonywać tej czynności nie powinien bez opieki wchodzić na urządzenia parku
 • Osoby chcące korzystać z Parku Linowego muszą otrzymać od instruktora sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości (uprząż z lonżami, karabinki, bloczek zjazdowy oraz kask).
 • Tylko instruktor zakłada sprzęt asekuracyjny
 • Po założeniu sprzętu asekuracyjnego nie dopuszczalne są jakiekolwiek zmiany przy nim.
 • Biżuterię, okulary, telefony komórkowe oraz inne przedmioty powinno się odpowiednio zabezpieczyć tak, aby nie stwarzały one zagrożenia dla zdrowia lub życia właściciela oraz pozostałych klientów
 • Osoby noszące długie włosy powinny schować je pod kaskiem aby nie wkręciły się w bloczki i inne elementy parku
 • Karabinki lonży asekuracyjnej (oznaczone kolorem czerwonym) należy wpinać zamkami w dwie przeciwne strony.
 • Po każdym wpięciu karabinka należy sprawdzić, czy zamek został poprawnie zamknięty
 • Przemieszczając się na kolejne przeszkody należy przepiąć pojedynczo najpierw pierwszy potem drugi karabinek do liny asekuracyjnej. Nie dopuszczalną sytuacją jest wypięcie naraz obydwu karabinków!
 • Punkty wpięć oznaczone są kolorem czerwonym.
 • Jeśli na linie stalowej nie występują żadne przeszkody oznacza to, że należy tam wpiąć bloczek. Należy wtedy najpierw wpiąć bloczek w linę, kontrolując czy lonża nie jest skręcona. Dopiero potem kolejno przepiąć karabinki z lonży asekuracyjnej tak aby na linie zjazdowej w pierwszej kolejności znajdował się bloczek zjazdowy. Podczas zjazdu na bloczku należy trzymać się tylko lonży bloczka.
 • Chwytanie w czasie zjazdu stalowej liny grozi poważnym skaleczeniem! Jedyną dopuszczalną pozycją zjazdu jest pozycja „siedząca”.
 • Podczas dojeżdżania do podestu należy unieść nogi i lekko je zgiąć w kolanach tak aby zamortyzować ewentualne uderzenie o materac. W momencie zatrzymania należy chwycić ręką dodatkowej liny lub pętli aby nie odjechać od podestu. Nie wolno łapać się liny za bloczkiem aby powracający bloczek nie najechał nam na rękę.
 • Uwaga!!! W ostatniej fazie zjazdu nie wyciągać przed siebie rąk w kierunku materaca. Jeśli nie udało nam się zatrzymać na podeście i zjechaliśmy z powrotem. Należy zaczekać aż się zatrzymamy, a następnie chwytając liny nośnej dociągnąć do podestu ustawiając się głową w kierunku jazdy.
 • Po przejechaniu na linie powinno się zachować następującą kolejność przepinania sprzętu asekuracyjnego; najpierw wypinamy jeden karabinek i wpinamy go do pętli oplecionej wokół drzewa, następnie wypinamy karabinek i wpinamy go do pętli asekuracyjnej , jako ostatni wypinamy bloczek będący jeszcze na stalowej linie zjazdowej i wpinamy go do ucha u boku uprzęży.
 • Podczas przechodzenia przez Park Linowy wskazany jest spokój, nie można skakać po przeszkodach i huśtać się na atrakcjach do tego nie przeznaczonych.
 • Na pojedynczej przeszkodzie może znajdować się tylko jedna osoba. Na podeście mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby.
 • W przypadku utraty sił, rezygnacji lub innych przyczyn uniemożliwiających zakończenie trasy należy wezwać obsługę Parku Linowego, zostaniemy sprawnie sprowadzeni na ziemię. Podczas wizyty w Parku Linowym powinniśmy bezwzględnie wykonywać polecenia instruktorów.
 • Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą swoim zachowaniem zarówno na ziemi jak i na wysokości stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego lub innych. Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą przeszkadzać w pracy personelowi Parku.
 • Niszczenie elementów parku linowego jest zakazane pod groźbą odpowiedzialności karnej.
 • Wszelkie wypadki i kontuzje należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom Parku Linowego.
 • Za nieprzestrzeganie jakiegokolwiek punktu regulaminu grozi bezwzględne opuszczenie z terenu Parku Linowego.