Regulamin Park Linowy

Regulamin Park Linowy

INFORMACJE OGÓLNE

Korzystać z urządzeń Parku Linowego mogą osoby pełnoletnie za okazaniem ważnego dokumentu tożsamości. Dzieci i młodzież za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna złożoną w obecności pracownika Parku Linowego. Park dostosowany jest dla osób o wzroście od 150cm*    Osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających zabrania się wstępu do parku. Każda osoba chcąca korzystać z Parku Linowego musi kupić bilet wstępu, przejść szkolenie  z zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tutejszym parku oraz podpisać oświadczenie następującej treści:
Zapoznałem się z regulaminem Parku Linowego, przeszedłem przeszkolenie z zasad bezpieczeństwa na wysokości jak i na ziemi. Uczestniczę  w zajęciach Parku Linowego na własną odpowiedzialność. Wiem o zakazie wstępu pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.
Osoby cierpiące na dolegliwości sercowo-naczyniowe lub inne, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą zagrażać ich zdrowiu lub życiu, nie powinny korzystać z Parku Linowego. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń wydawanych przez personel Parku Linowego. Personel ma prawo wyprosić z terenu Parku Linowego osoby nie przestrzegające postanowień regulaminu lub innych poleceń obsługi bez zwrotu opłaty za wstęp.

Korzystający z Parku Linowego nie mogą swoim zachowaniem narażać siebie lub innych na utratę zdrowia lub życia.    Przed wejściem na trasę linową należy zabezpieczyć kieszenie przed wypadnięciem znajdujących się w nich przedmiotów, zabezpieczyć telefony, biżuterię, okulary itp., spiąć włosy. Personel Parku nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie.
* – osoby poniżej wymaganego wzrostu, mogą przejść Park Linowy wyłącznie z instruktorem

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PARKU LINOWEGO

Osoby chcące korzystać z Parku Linowego dostają od instruktora sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości: uprząż, lonżę asekuracyjną z karabinkami, lonżę z bloczkiem do tyrolki, kask.    Instruktor zakłada sprzęt asekuracyjny (nie wolno samemu zakładać sprzętu). Po założeniu sprzętu nie wolno przy nim nic zmieniać. Wejście i zejście z parku odbywa się z asekuracją górną, wpinamy oba karabinki do pętli na linie oznaczonej na czerwono i wykonujemy polecenia instruktora.    Karabinki lonży asekuracyjnej należy wpinać zamkami w przeciwne strony. Po każdym wpięciu karabinka należy sprawdzić czy zamek jest zamknięty poprawnie (oglądamy karabinek). Na platformie może znajdować się jedna osoba. Po wejściu na platformę wpinamy najpierw jeden, potem drugi karabinek do liny asekuracyjnej, oznaczonej kolorem czerwonym, następnie przepinamy karabinek na linę stalową prowadzącą do następnej platformy, dopinamy drugi karabinek zamkiem w przeciwną stronę niż poprzedni i przystępujemy do pokonywania trasy. Na kolejnych drzewach czynności te są powtarzane. Podczas przepinania możemy dotykać tylko jednego karabinka. Co najmniej jeden karabinek musi być zawsze zapięty na którejś z lin. Do przepinania możemy używać liny-pętli biegnącej wokół drzewa, oznaczonej kolorem czerwonym, karabinek musi być skierowany zamkiem na zewnątrz (od drzewa). Przy wejściu na każdy odcinek trasy trzeba sprawdzać poprawność wpięcia karabinków. Przed przystąpieniem do zjazdu tyrolką wpinamy bloczek do liny stalowej, następnie jedną lonże wpinamy do liny przed bloczkiem a drugą za nim, następnie obciążamy linę. W razie potrzeby (osoby wysokie) należy zejść na dolny stopień platformy. Po obciążeniu liny rozpoczynamy zjazd. Podczas zjazdu nie wolno łapać liny stalowej grozi to obrażeniami dłoni. Po dojechaniu do platformy łapiemy linę biegnącą przed materacem i przepinamy się do czerwonej pętli.

Przestrzeganie powyższych zasad zapewni uczestnikom Parku Linowego pełne bezpieczeństwo.